aksesuar


 

   


 
 
    Bilgisayar

İşlemci: AMD Athlon 64 X2 4400+(2.2GHz,2048K Cache,S939)
 
Anakart
: EPOX EP-9NPA+ ULTRA (nForce4,GLAN, SATA, RAID,S939)

Ram
: KINGSTON DDR400 2048MB

DVD Writer
: NEC Double Layer

Ekran Kartı
: SAPPHIRE 512MB ATI Radeon X1900 XT (PCI-E) AVIVO
 
Hdd
: 250GB 7200RPM 8MB SATAII

Monitör
: SONY SDM-S95ARS 19" LCD

   

?  Büyütme Gücü

    Teleskop odağında belli bir büyüklükte görüntü veren Ay, Güneş, gezegenler, yıldız kümeleri, galaksiler gibi cisimlere yaygın kaynak denir. Herhangi bir büyüklükte görüntü vermeyen yıldız gibi cisimlere, nokta kaynak denir. Yer atmosferi bazen yıldız ışığını yaysa da, Betelgeuse gibi birkaç büyük ve yakın yıldız hariç, hiçbir büyütme bir yıldızı disk olarak gösteremez. Çünkü yıldızlar çok uzaktadır.

    Odakta oluşan görüntüye çıplak gözle bakmak istersek, gözümüz görüntüye yaklaştıkça, görüntünün açısal çapı büyür. Fakat normal bir göz görüntüye ancak 25 cm yaklaşabilir. Bir göz merceği (oküler) kullanılırsa göz daha yaklaştırılabilir ve görüntü de daha büyük gözükür. Bu büyüme hem teleskopun hem de okülerin odak uzaklığına bağlıdır Objektifin (ayna ya da merceğin) odak uzaklığının, göz merceğinin odak uzaklığına oranına teleskopun büyütme gücü denir:

   Büyütme gücü = fo/fg

    Örneğin odak uzaklığı 1500 mm olan bir teleskopta, odak uzaklığı 10 mm olan bir göz merceği kullanılırsa:

   Büyütme gücü =1500 mm/10 mm =150

olur. Bu demektir ki yaygın bir cisim, çıplak gözle göründüğünden 150 kez daha büyük gözükür. Göz merceğini değiştirirsek büyütmeyi de değiştirmiş oluruz. Ancak yararlı büyütmenin bir sınırı vardır, bu sınırı teleskopun açıklığı (aynanın çapı) ve atmosfer koşulları belirler.?  Görüntünün Parlaklığı

    Bir nokta kaynak için, görüntünün parlaklığı teleskopun yalnız açıklığına (objektifin çapına) bağlıdır. Görüntünün parlaklığı açıklığın karesi ile artar. Örneğin aynanın ya da merceğin çapı D iki kat artırılırsa parlaklık dört kat artar. Yaygın kaynaklar için, görüntünün parlaklığı hem açıklığa hem de odak uzaklığına bağlıdır. Bunu, formül olarak:

     Parlaklık = C(D/f)2

şeklinde yazabiliriz. Burada D çap, f odak uzaklığı, C ise bir sabittir. Bu demektir ki yaygın kaynak için, odak uzaklıkları aynı olan teleskoplardan açıklığı daha büyük olan daha parlak görüntü verir; açıklıkları aynı olan teleskoplardan odak uzaklığı büyük olan daha sönük görüntü verir. f/D oranına teleskopun odak oranı denir. Odak oranı 10 ise aynanın ya da merceğin odak uzaklığı çapın 10 katıdır demektir. f oranı 5 olan teleskop, f oranı 10 olan teleskoptan yaklaşık 4 kat daha parlak görüntü verir.

    Yukarıdaki karşılaştırmalar, odaktaki görüntüye bakmak için hep aynı algılayıcı kullanılıyorsa doğrudur. Verilen bir teleskopta, daha iyi bir fotoğraf filmi ya da elektronik algılayıcı kullanarak görüntünün parlaklığı artırılabilir.?  Ayırma Gücü

    Açıklığı verilen bir teleskopta elde edilen görüntüyü büyütmenin bir sınırı vardır. Işık, farklı dalgaboyundaki elektromanyetik dalgalardan oluştuğu için, bir nokta kaynağın görüntüsü nokta şeklinde olmaz. Merkezde parlak, kenara doğru gidildikçe sönükleşen aynı merkezli bir seri halkadan ibaret bir disk şeklinde görülür. Kırınım yasaları bu diskin yarıçapını r = 1,22(λ/D)f şeklinde vermektedir. Yani bir nokta kaynağın teleskop odak düzlemindeki görüntüsünün yarıçapını, ışığın dalgaboyu ve objektifin odak uzaklığı ile doğru, açıklığı ile ters orantılıdır. Teleskopun ayırma gücü, gökyüzünde açı olarak ayırabileceği en küçük uzaklık olarak tanımlanır. Bu açı ne kadar küçükse ayırma gücü o kadar büyüktür. Bir başka değişle ayırma gücü, bir teleskopun ayrıntıları görme yeteneğidir. Bu da optik olarak kusursuz bir teleskop için 1,22(λ/D) ile verilir. Teleskopun çapı ne kadar büyük olursa ayırma gücü de o oranda büyük olur.

    Boş uzaydan gelen ışık demetleri yoğun ve değişken atmosferden geçerken gelişigüzel kırılmalara ve saçılmaya uğrar. Bu demektir ki yıldız gibi bir nokta kaynak birkaç açı saniye çaplı sürekli dans eden disk gibi görülür. Buna atmosferik görüş denir. Yüksek dağ tepelerinde genellikle atmosferik görüş daha iyidir. Astronomi gözlemevlerinin yüksek dağ tepelerine kurulmasının nedeni budur. Hubble Uzay Teleskopunun atmosfer dışında yörüngeye konmasının baş nedeni yine budur.

Kaynak:
     
Astronomi ve Uzay Bilimleri (Tekışık Yayıncılık)

 
   
    Oküler

Super Plössl 6.4 mm
Super Plössl 9.7 mm
Super Plössl 12.4 mm
Super Plössl 15 mm
Super Plössl 20 mm
Super Plössl 26 mm
Super Plössl 32 mm
Super Plössl 40 mm
 
   
    Flip-Mirror System Model 647
Değişken, Kamera Adaptörü
 
   
    Odak Düşürücü

f/3.3
 
   
    Filtreler

Meade Series IR, R, G, B Filtreler
Meade Series ND96(0,9) Ay Filtresi

 
         
    Güneş Filtresi  
   
    Yeşil Lazer

532 nm, 50 mW